Ngành: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế);; sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện

CÔNG TY CP GIẤY SÔNG LAM

Mã số thuế: 2900579619
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Phú Hưng, Xã Hưng Thành, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An