Ngành: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ MẠNH CƯỜNG

Mã số thuế: 2901806247
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Trần Hữu Hùng, xóm Phì Bắc, Xã Vĩnh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH HANA ONE

Mã số thuế: 2901807314
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH

Mã số thuế: 2900329658
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Quế, khối 4, Thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 170 NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901783261
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Km số 6 đường Vinh – Cửa Hội, Xã Nghi Phong, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LÊ QUANG ĐẠO

Mã số thuế: 2901921112
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Xóm 12, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP YÊN HIẾU

Mã số thuế: 2901901349
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG YẾN

Mã số thuế: 2901939543
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Kiên, xóm Chùa 2, Xã Nghi Thiết, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VINH THUỶ

Mã số thuế: 2900491643
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Huy Hồng xóm 7, Xã Nghi Trường, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TRƯỜNG KHANG

Mã số thuế: 2901946406
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 13, Xã Nam Lĩnh, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI PHÚ SƠN

Mã số thuế: 2901626653
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Mậu 4, Xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

1 2 3