Ngành: Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 2902014004
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐỨC TRÍ

Mã số thuế: 2902055459
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số nhà 37A, đường Nguyễn Tuấn Thiện, Khối Tân Tiến, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An