Ngành: Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRỪ MỐI CÔN TRÙNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901612410
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Nghi Liên, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KENLA

Mã số thuế: 2901890658
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nghi Ân, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ANH VŨ

Mã số thuế: 2901972597
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 9, Đường Hồng Bàng, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ÁNH SÁNG

Mã số thuế: 2902051870
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 144, Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Đông Vĩnh, Thành phố Vinh, Nghệ An