Ngành: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HÀ PHƯƠNG ANH

Mã số thuế: 2900622455
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Chung, khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SINH

Mã số thuế: 2901989209
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NHỜ HOÀ

Mã số thuế: 2900749483
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Hà Trung Nhờ, khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH HOÀNG MAI – CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG SỐ 1 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600128057-054
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Bắc Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 2901999951
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Tân Long, Phường Long Sơn, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THÀNH YÊN

Mã số thuế: 2901935387
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Thị Tứ, Xã Tân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI THÁI LỢI

Mã số thuế: 2901943324
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Xóm Đồng Tiến, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP HƯƠNG BIỂN HM

Mã số thuế: 2901916497
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Quang Trung, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THI CÔNG CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP 171 – KHÁCH SẠN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0101164727-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ TM TỔNG HỢP QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2900328936
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: K6 – Thị trấn cầu giát- Quỳnh lưư, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3 22