Ngành: Dịch vụ thông tin khác

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 2901739135
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối PBC, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

KHO K77 CÔNG BINH QUÂN KHU 4

Mã số thuế: 2901808276
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xã Nam Hưng, Xã Nam Hưng, Huyện Nam Đàn, Nghệ An