Ngành: Đóng tàu và thuyền

HTX ĐÓNG TÀU THUYỀN, MỘC TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 2900577065
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Xóm Chùa II, Xã Nghi Thiết, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

CÔNG TY TNHH 1 TV SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH SÔNG LAM

Mã số thuế: 2900779897
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối Hải Triều, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An