Ngành: Giáo dục khác

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901126629
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2901623243
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối Tây Hồ, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901735028
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901623275
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HAPPY SUN

Mã số thuế: 2901947784
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Số 05 đường quốc lộ 46, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CHI NHÁNH CỬA LÒ

Mã số thuế: 0101598315-003
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 5, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An