Ngành: Giáo dục mầm non

TRƯỜNG MẦM NON BẢO THÀNH

Mã số thuế: 2901112104
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON SƠN THÀNH

Mã số thuế: 2901116268
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Tràng Sơn, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901123177
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON LONG THÀNH

Mã số thuế: 2901117247
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Giáp Ngói, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HOA THÀNH

Mã số thuế: 2901113362
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON XÃ ĐỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2901121980
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH THÀNH

Mã số thuế: 2901123071
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Phú Văn, Xã Khánh Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN THÀNH

Mã số thuế: 2901114824
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HỢP THÀNH

Mã số thuế: 2901123762
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Lý Nhân, Xã Hợp Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON VIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901112111
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 34