Ngành: Giáo dục tiểu học

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢO THÀNH

Mã số thuế: 2901116691
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAN

Mã số thuế: 2901111774
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901115271
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 LONG THÀNH

Mã số thuế: 2901112418
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Giáp Ngói, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901111492
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC A THỊ TRẤN HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901019634
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 4, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC B THỊ TRẤN HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901123233
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thị trấn Hoàng Mai, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 ĐÔ THÀNH

Mã số thuế: 2901112062
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Bắc Vực, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 ĐÔ THÀNH

Mã số thuế: 2901111975
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Kim Chi, Xã Đô Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỲNH XUÂN A

Mã số thuế: 2901112383
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xã Quỳnh Xuân, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 15