Ngành: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

TRƯỜNG THPT DÂN LẬP LÊ DOÃN NHÃ

Mã số thuế: 2900787827
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS PHAN ĐĂNG LƯU

Mã số thuế: 2901120271
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU

Mã số thuế: 2901125907
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS BẢO THÀNH

Mã số thuế: 2901116701
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS LÊ DOÃN NHÃ

Mã số thuế: 2901111421
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS LIÊN – LÝ

Mã số thuế: 2901124131
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS HOÀNG TÁ THỐN

Mã số thuế: 2901123522
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Giáp Bổn, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOA THÀNH

Mã số thuế: 2901111703
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS ĐỒNG THÀNH

Mã số thuế: 2901111485
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Phú, Xã Đồng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901019641
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 4, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 14