Ngành: Giáo dục trung học cơ sở

TRƯỜNG PTDTBT THCS HỮU KHUÔNG

Mã số thuế: 2901253433
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Con Phen, Xã Hữu Khuông, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG PTCS HỒ XUÂN HƯƠNG

Mã số thuế: 2901506500
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT – THCS QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901625603
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Na Cày, Xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG THCS XÃ CẮM MUỘN

Mã số thuế: 2901247510
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Phả Pạt, Xã Cắm Muộn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SƠ QUẾ SƠN

Mã số thuế: 2901448104
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xóm Phong Quang, Xã Quế Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG THCS DTNT THÔNG THỤ

Mã số thuế: 2901445424
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Lốc, Xã Thông Thụ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Mã số thuế: 2901534762
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 223, đường Nguyễn Trường Tộ, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ THCS CON CUÔNG

Mã số thuế: 2901670211
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Tân Trà, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An