Ngành: Giáo dục và đào tạo

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901110273
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ THỊ XÃ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901846144
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Sỹ Tân, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901857298
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Phường Quỳnh Dị, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG THCS THI TRẤN THẠCH GIÁM

Mã số thuế: 2901108556
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Thị trấn Thạch Giám, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG PTDTNT THCS TƯƠNG DƯƠNG

Mã số thuế: 2901108517
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản phòng, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TÂM LÝ – GIÁO DỤC MINH TÂM

Mã số thuế: 2902052056
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ XÁ LƯỢNG

Mã số thuế: 2901109045
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Xá Lượng, Xã Xá Lượng, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ YÊN THẮNG

Mã số thuế: 2901108637
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Trung thắng, Xã Yên Thắng, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN NA

Mã số thuế: 2901108570
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Bón, Xã Yên Na, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM HỢP

Mã số thuế: 2901838866
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Bản Phà Lõm, Xã Tam Hợp, Huyện Tương Dương, Nghệ An

1 2 3