Ngành: Hoạt động an ninh, trật tự an toàn xã hội

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901892334
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN NGHĨA ĐÀN

Mã số thuế: 2901144963
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Tân Hồng, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

CÔNG AN HUYỆN CON CUÔNG

Mã số thuế: 2901790519
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC SỐ 6 CON CUÔNG

Mã số thuế: 2901857523
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn Tiến Thành, Xã Chi Khê, Huyện Con Cuông, Nghệ An