Ngành: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

TRẠM NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT NGÔ BẮC TRUNG BỘ

Mã số thuế: 2901976464
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 12, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

Mã số thuế: 0105232632
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 14/60 Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC VÀ MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Mã số thuế: 2901519563
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 55, đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Nghệ An

VIỆN KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901991800
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 78 BT02, khu đô thi Hadico30, đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TIIGP2 NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902037040
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 7 đại lộ Lênin, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2902041329
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 5 đường D6 Khu đô thị Đại Thành, Khối 3, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An