Ngành: Hoạt động công chứng và chứng thực

PHÍ PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ

Mã số thuế: 2901265710
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

PHÍ PHÒNG TÁI CHÍNH KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 2901265703
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HỒNG GIANG

Mã số thuế: 2901608372
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 3, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THÁI HÒA

Mã số thuế: 2901627946
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số nhà 233, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 2901737787
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN TẤT THẮNG

Mã số thuế: 2901258907
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 288, đường Nguyễn Trãi, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901646674
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN ĐỔNG

Mã số thuế: 2901431326
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Yên Hương, Xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương, Nghệ An

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THỊ HÒA

Mã số thuế: 2901949421
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Số nhà 23, đường QL 46, khối 16, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LAN CHÂU

Mã số thuế: 2901266961
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số nhà 57B, Đ.Mai Thúc Loan, Khối 3, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

1 2