Ngành: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao

CÔNG TY TNHH KINH DOANH TỔNG HỢP XÂY LẮP ĐẠI QUANG

Mã số thuế: 2901413951
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 9, đường Lê Nin, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHONG HẢI TẠI NGHỆ AN

Mã số thuế: 0103970779-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Đường Hoàng Phan Thái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG NAM

Mã số thuế: 2901210824
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 6, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÕ THUẬT VIỆT NAM

Mã số thuế: 2901863830
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 111, đường Trường Tiền, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP GOLF BIỂN CỬA LÒ

Mã số thuế: 2900771584
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đường Bình Minh, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An