Ngành: Hoạt động của các tổ chức khác

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUỲNH THIỆN

Mã số thuế: 2901069667
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Phường Quỳnh Thiện, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH XUÂN

Mã số thuế: 2901118427
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Quỳnh Xuân, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH LẬP

Mã số thuế: 2901127710
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Lập, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH VINH

Mã số thuế: 2901125618
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Vinh, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MAI HÙNG

Mã số thuế: 2901123219
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Mai Hùng, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

UBND XÃ QUỲNH DỊ

Mã số thuế: 2901124205
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Dị, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 2901120546
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xã Quỳnh Phương, Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH LIÊN

Mã số thuế: 2901131428
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Liên, Xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH TRANG

Mã số thuế: 2901121892
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xã Quỳnh Trang, Xã Quỳnh Trang, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH LONG

Mã số thuế: 2901242304
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xã Quỳnh Long, Xã Quỳnh Long, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2