Ngành: Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên

CÔNG TY TNHH SINH THÁI MƯỜNG THANH

Mã số thuế: 2900885817
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Nông, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

KHU SINH THÁI MƯỜNG THANH – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MƯỜNG THANH

Mã số thuế: 0106011932-014
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Đồng Nông, Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Nghệ An