Ngành: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm

CÔNG TY TNHH AN TÂM TÍN

Mã số thuế: 2901909965
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI HƯNG THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 2901931512
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Bắc Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC GIA PHÁT

Mã số thuế: 2901950219
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối 8, Phường Long Sơn, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM AN BÌNH

Mã số thuế: 2902023471
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔNG ĐẠI LÝ BẢO HIỂM MIỀN TRUNG – HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2900673876-008
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Thôn 20, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚ ĐỨC THỊNH – CHI NHÁNH HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901121148-007
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: khối 8, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH FCT NGHỆ AN – CHI NHÁNH HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901948756-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Tầng 1, siêu thị Mường Thanh Hoàng Mai, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH DREAM HOME

Mã số thuế: 2902050965
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 5, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÚ ĐỨC THỊNH – CHI NHÁNH YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901121148-009
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MTV BH THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2902005722
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2 3 6