Ngành: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901841234
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THỊ XÃ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901841192
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 5, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2902032853
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Sỹ Tân, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

UBND XÃ TAM ĐÌNH

Mã số thuế: 2901109302
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Tam Đình, Xã Tam Đình, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ TAM THÁI

Mã số thuế: 2901109165
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Tam Thái, Xã Tam Thái, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ TAM QUANG

Mã số thuế: 2901126668
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Tam Quang, Xã Tam Quang, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ TAM HỢP

Mã số thuế: 2901109197
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Tam Hợp, Xã Tam Hợp, Huyện Tương Dương, Nghệ An

TRUNG TÂM DÂN SỐ – KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901790759
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901838954
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Số nhà 36, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG AN HUYỆN QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901721032
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 2A, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

1 2