Ngành: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước và quản lý chính sách kinh tế, xã hội

HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ THÁI HÒA

Mã số thuế: 2901795690
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối kim tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

UBND THỊ TRẤN THẠCH GIÁM

Mã số thuế: 2901109334
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Thạch Giám, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ YÊN NA

Mã số thuế: 2901126675
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Yên Na, Xã Yên Na, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ MAI SƠN

Mã số thuế: 2901109292
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Mai Sơn, Xã Mai Sơn, Huyện Tương Dương, Nghệ An

UBND XÃ HỮU KHUÔNG

Mã số thuế: 2901109221
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Xã Hữu khuông, Xã Hữu Khuông, Huyện Tương Dương, Nghệ An

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901707824
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: K3, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901707817
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: K3, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Mã số thuế: 2901707831
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: K3, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An