Ngành: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội

HUYỆN ỦY YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901126795
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỘI CỰU CHIẾN BINH THỊ XÃ THÁI HÒA

Mã số thuế: 2901794111
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 13, Đường 32, Khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

MẶT TRẬN TỔ QUỐC THỊ XÃ THÁI HÒA

Mã số thuế: 2901794841
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

THỊ ĐOÀN THỊ XÃ THÁI HÒA

Mã số thuế: 2901794802
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Kim tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI ĐỒNG

Mã số thuế: 2902039792
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Thôn Thanh Phúc, Xã Đại Đồng, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901730950
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2902047433
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Kim Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2902047426
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối Tây Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HUYỆN ĐOÀN HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2902047440
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối Tây Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2902047419
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối Tây Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

1 2