Ngành: Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý

TRƯỜNG MẦM NON CAO VỀU

Mã số thuế: 2901717597
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Bản Cao Vều, Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON THÀNH SƠN

Mã số thuế: 2901717639
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 4, Xã Thành Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG TIỂU HỌC LĨNH SƠN

Mã số thuế: 2901717646
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON VĨNH SƠN

Mã số thuế: 2901717565
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Vĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON LẠNG SƠN

Mã số thuế: 2901717572
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Lạng Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An