Ngành: Hoạt động của trụ sở văn phòng

PHÍ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THỊ

Mã số thuế: 2901265693
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901370137
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

BCH HỘI PHỤ NỮ HUYỆN ANH SƠN

Mã số thuế: 2901124780
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: K5, Thị trấn Anh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON KHAI SƠN

Mã số thuế: 2901717011
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON HỘI SƠN

Mã số thuế: 2901717942
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hội Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON TƯỜNG SƠN

Mã số thuế: 2901717967
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Tường Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON LĨNH SƠN

Mã số thuế: 2901717974
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Lĩnh Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC SƠN

Mã số thuế: 2901717935
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đức Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯƠNG MẦM NON THẠCH SƠN

Mã số thuế: 2901717029
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Thạch Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

TRƯỜNG MẦM NON CAO SƠN

Mã số thuế: 2901717981
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Cao Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An

1 2