Ngành: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUỶ MỘC

Mã số thuế: 2901411383
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Bản Tà Pàn, Xã Tri Lễ, Huyện Quế Phong, Nghệ An

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM VÀ DỊCH VỤ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2901470452
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số nhà 11, đường 2001, khối Hưng Phúc, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An