Ngành: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

UBND THỊ TRẤN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2900606622
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2900641401
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901107584
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THCS BẠCH LIÊU

Mã số thuế: 2901111090
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901111118
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UBND XÃ BẢO THÀNH

Mã số thuế: 2900609366
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 9, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRƯỜNG THPT NAM YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901111044
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Bảo Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UBND XÃ SƠNTHÀNH

Mã số thuế: 2900606566
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UBND XÃ LIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2900609359
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xã Liên Thành, Xã Liên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

UBND XÃ NAM THÀNH

Mã số thuế: 2900606686
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Trần Phú, Xã Nam Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

1 2 3 21