Ngành: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 2900330702
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 27A đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH – XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Mã số thuế: 2900330702-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 27B, đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM – KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 0100105052-003
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 01, Đường Lê Ninh, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Nghệ An

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN MIỀN TRUNG – BẾN XE MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2900325276-008
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Km 20, Đường Tránh Vinh, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TÍN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 2901868236
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Võ Tiến Đạt, số 3A ngõ 47, đường Nguyễn Thiếp, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An