Ngành: HOạT ĐộNG DịCH Vụ KHáC

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRƯỜNG THÀNH

Mã số thuế: 2901568673
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HTX NN HOA THÀNH

Mã số thuế: 2901000591
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ THÁI HOÀ

Mã số thuế: 2900735755
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Đường đi cầu Tọ cũ, khối Tân Thắng, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 2900856213
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Đức Hoàng, khối 3, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO NGỌC

Mã số thuế: 2901224217
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số nhà 13, khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

HTX NN QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 2901001972
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Ngọc Thượng, Xã Công Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐỨC HẬU

Mã số thuế: 2901000538
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm Chợ Mõ, Xã Hậu Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2900696418
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Tăng Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ CHỢ & CHẾ BIẾN HẢI SẢN ĐOÀN KẾT

Mã số thuế: 2901133249
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hưng, xóm Tam Hợp, xã Quỳnh Lập, Xã Quỳnh Lập, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH LỘC QUỲNH

Mã số thuế: 2901052021
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 8