Ngành: Hoạt động dịch vụ nông nghiệp

TRẠM CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỶ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG – LÂM NGHIỆP

Mã số thuế: 2900337419
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH THỦY LỢI PHỦ QUỲ

Mã số thuế: 2900325082
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 18, khối Đồng Tâm 2, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

HTX DVNN TỔNG HỢP ĐỒNG TÂM

Mã số thuế: 2901895504
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 15, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2901979923
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HTX KINH DOANH DV NÔNG NGHIỆP-DIÊM NGHIỆP XÃ QUỲNH MINH

Mã số thuế: 2901614922
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN KỲ

Mã số thuế: 2901084538
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Tân Kỳ, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP SƠN LÂM

Mã số thuế: 2901864383
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NAM YÊN

Mã số thuế: 2901707856
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DV DIÊM NGHIỆP LƯU QUANG

Mã số thuế: 2901643225
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm Thọ Nhân, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỌ PHÚ

Mã số thuế: 2901731538
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thọ Phú, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

1 2