Ngành: Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI KHUYẾT TẬT HOA SEN

Mã số thuế: 2901963049
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Chùa Gám, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT TÂN KỲ

Mã số thuế: 2902043580
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An