Ngành: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội);

KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỊ XÃ THÁI HÒA

Mã số thuế: 2901068198
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG ND XÃ QUỲNH XUÂN

Mã số thuế: 2900600596
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Qỳnh Xuân, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2901780567
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xóm 20, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH GIANG

Mã số thuế: 2900600589
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Giang, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ QUỲNH HẬU

Mã số thuế: 2900600564
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN QUỲ CHÂU

Mã số thuế: 2901259851
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Thị trấn Tân Lạc, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

KHO BẠC NHÀ NƯỚC NGHĨA ĐÀN

Mã số thuế: 2901651723
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Thị trấn Nghĩa Đàn, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 2900902798
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901779709
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ DIỄN TRƯỜNG

Mã số thuế: 2901150526
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 7, xã Diễn Trường, Xã Diễn Trường, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

1 2