Ngành: Hoạt động dịch vụ trồng trọt

HỘI LÀM VƯỜN HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901612442
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH VĨNH XUÂN AN

Mã số thuế: 2901886299
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Xuân Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP TÂN HẢI QUỲNH LỘC

Mã số thuế: 2902044496
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: xóm 5, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 2902016643
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Chùa sơn, Xã Mã Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DV NN VÀ ĐTDN XÃ QUỲNH HƯNG

Mã số thuế: 2901896508
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ, ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 2901884439
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP HỘI LÀM VƯỜN HUYỆN TÂN KỲ

Mã số thuế: 2901904477
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUỲNH HỒNG

Mã số thuế: 2901958433
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ NGHĨA HOÀN – TÂN KỲ

Mã số thuế: 2901643722
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Xóm Cừa, Xã Nghĩa Hoàn, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP- CHẾ BIẾN CHÈ THANH ĐỨC

Mã số thuế: 2901991127
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: xóm chế biến, Xã Thanh Đức, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2 3