Ngành: Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÕ MINH

Mã số thuế: 2900832822
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Yên Trung, Xã Hưng Thịnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ AN NINH CTV

Mã số thuế: 2901205750
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm 1, Xã Hưng Thịnh, Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An