Ngành: Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác

NHÀ VĂN HÓA THIẾU NHI VIỆT – ĐỨC

Mã số thuế: 2901910294
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 10, Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An

CHI CỤC QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ II.2

Mã số thuế: 2900602353-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: xóm 6, Xã Khai Sơn, Huyện Anh Sơn, Nghệ An