Ngành: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2901936207
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2 Thị trấn, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2902014156
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH QUANG CÔNG MINH

Mã số thuế: 2901919995
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN NGỌC OÁNH

Mã số thuế: 2901849875
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối 250, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI KIM TIẾN THÁI HÒA

Mã số thuế: 2901954189
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Tân Liên, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN DUY THANH

Mã số thuế: 2901863693
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Sỹ Tân, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ THÁI HÒA

Mã số thuế: 2902016763
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TƯ NHÂN AN MẠNH

Mã số thuế: 2902033977
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 5, Phường Quỳnh Xuân, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH AN TRÀ MY

Mã số thuế: 2902004983
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 07, Phường Mai Hùng, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG THỊ XÃ HOÀNG MAI

Mã số thuế: 2902039665
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Sỹ Tân, Phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

1 2 3 6