Ngành: Hoạt động nhiếp ảnh

CÔNG TY TNHH GAMMA PRODUCTION

Mã số thuế: 2901996453
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Đường Bằng Lăng 3, Khu đô thị Vinh Tân, Phường Vinh Tân, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN BW MEDIA

Mã số thuế: 2902016114
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Khối 15, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TMDV HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 2901986286
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Xóm Xuân Hương, Xã Nghi Đức, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH TMDV TÀI LỘC

Mã số thuế: 2901965374
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung, Khối 4, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An