Ngành: Hoạt động phát thanh, truyền hình

TRUNG TÂM VHTT VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2901064161
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Xóm Bắc sơn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH KỲ SƠN

Mã số thuế: 2901793982
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ I
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường Xén, Huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

TRUNG TÂM VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2901532564
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH CON CUÔNG

Mã số thuế: 2901634421
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Tây Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Con Cuông, Huyện Con Cuông, Nghệ An