Ngành: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh tế chuyên ngành

CHI CỤC THỐNG KÊ THỊ XÃ THÁI HÒA

Mã số thuế: 2901321468-003
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THỊ XÃ THÁI HÒA

Mã số thuế: 2901216015-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 70 – Đường Chu Huy Mân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN THANH CHƯƠNG

Mã số thuế: 2901321468-004
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN TÂN KỲ

Mã số thuế: 2901974749
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: UBND huyện Tân Kỳ, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN TÂN KỲ

Mã số thuế: 2901321468-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 9, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN QUẾ PHONG

Mã số thuế: 2901577452
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Khối 8 TT. Kim Sơn, Thị trấn Kim Sơn, Huyện Quế Phong, Nghệ An

PHÒNG TƯ PHÁP UBND HUYỆN NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2901851313
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối Phan Bội châu, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Mã số thuế: 2901321468-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 4, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

CHI CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901251845-002
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 12, đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HẠ TẦNG LÂM NGHIỆP NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900596477-001
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 2A, đường Trần Huy Liệu, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

1 2