Ngành: Hoạt động quản lý nhà nước trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hoá và các dịch vụ xã hội khác (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)

CHI CỤC DÂN SỐ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901973720
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 55, đường Tuệ Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Vinh, Nghệ An