Ngành: Hoạt động quốc phòng

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN QUỲNH LƯU

Mã số thuế: 2902033825
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900329640
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: số 7 đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VỀ PCCC VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ, CANA

Mã số thuế: 2900329640-003
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 151, Cao Xuân Huy, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN & BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ

Mã số thuế: 2900329640-004
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: 151 Đường Cao Xuân Huy, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An

BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901799254
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 49, đường Lê Hồng Phong, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An

TRUNG ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG BẮC TRUNG BỘ

Mã số thuế: 2901877720
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 8, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

TIỂU ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG SỐ 1 – TRUNG ĐOÀN CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG BẮC TRUNG BỘ

Mã số thuế: 2901877720-001
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối 8, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An