Ngành: Hoạt động tài chính khác

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUỲNH LỘC

Mã số thuế: 2901387437
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Lộc, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

BAN CÔNG AN

Mã số thuế: 2901799381
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Chi cục thuế Quỳ Châu, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2901960016
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối Phan Bội Châu, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

CÔNG AN HUYỆN NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2901804306
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam II
Địa chỉ: Khối Phan Bội Châu- Thị Trấn – Nam Đàn, Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Nghệ An

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901435747
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 12 Đường Lê Hoàn – Khối Yên Phúc, Phường Hưng Phúc, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY TNHH MATRIX VINH(NỘP HỘ NHÀ THẦU)

Mã số thuế: 2901567623
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Đường Đặng Thai Mai, Khu CN Bắc Vinh, Xã Hưng Đông, Thành phố Vinh, Nghệ An

UBND XÃ DIỄN THÀNH

Mã số thuế: 2900582097
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 6, Xã Diễn Thành, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

PHÒNG TÀI CHÍNH, KẾ HOẠCH THỊ XÃ CỬA LÒ

Mã số thuế: 2901880498
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Số 10, Đ.Nguyễn Sinh Cung, Phường Nghi Hương, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An