Ngành: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MINH DŨNG

Mã số thuế: 2900896914
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Số 8, ngõ 9, đường Trần Quốc Hoàn, nhà bà Nguyễn Thị Ngọc, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG THÁI HÒA H.C.T

Mã số thuế: 2901150572
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Võ Sỹ Cường, xóm Đông Xuân, Xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG LINH QUÂN

Mã số thuế: 2901526151
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Nhà ông Thiện, xóm Đông Hải, Xã Đông Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ D.GLOBAL

Mã số thuế: 2901956570
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Khối Tân Tiến, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ D.GLOBAL – CHI NHÁNH THÁI HÒA

Mã số thuế: 2901956570-002
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Số 136, Đường Vương Thúc Mậu, Khối Đồng Tiến, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIETHOME

Mã số thuế: 2901975132
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 10, Xã Quỳnh Vinh, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ XUÂN VIỆT

Mã số thuế: 2901645550
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HOÀNG THẠCH

Mã số thuế: 2900870070
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ I
Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Văn Cương, xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ ĐỨC TÀI NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901948876
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Tân Kỳ, Huyện Tân Kỳ, Nghệ An

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG QUỐC ANH

Mã số thuế: 2901097449
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Nhà ông Chu Văn Danh, khối 3, Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Nghệ An

1 2 3 15