Ngành: Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ QUÁN HÀNH – HUYỆN NGHI LỘC

Mã số thuế: 2901722452
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Nhà ông Phạm Quang Dư, Khối 7, Thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

HTX DỊCH VỤ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ LƯƠNG

Mã số thuế: 2901787932
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 6, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An