Ngành: Hoạt động thú y

TRẠM THÚ Y HUYỆN YÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901122078
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI HĐH

Mã số thuế: 2901099968
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Quang Trung,, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

TRẠM THÚ Y THỊ XÃ THÁI HÒA

Mã số thuế: 2900329104-006
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Tổ 2, khối Tây Hồ 1, Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

TRẠM THÚ Y NGHĨA ĐÀN

Mã số thuế: 2901568909
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ II
Địa chỉ: Khối Tân Hồng, Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

TRẠM CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y HUYỆN DIỄN CHÂU

Mã số thuế: 2900329104-005
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Diễn Châu, Huyện Diễn Châu, Nghệ An