Ngành: Hoạt động trung gian tiền tệ khác

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN YÊN THÀNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 0100686174-841
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 2, Thị trấn Yên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC SONG THƯƠNG

Mã số thuế: 2901213141
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Song, xóm 16, Xã Sơn Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC PHƯỢNG NHÂN

Mã số thuế: 2900831258
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Minh Nhân, xóm 8,, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHỦ QUỲ

Mã số thuế: 0100150619-108
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 417, đường Trần Hưng Đạo, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỊ XÃ HOÀNG MAI NGHỆ AN

Mã số thuế: 0100686174-846
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY NGHỆ AN

Mã số thuế: 0100686174-869
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Kim Tân, Phưòng Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ VIÊN THÀNH

Mã số thuế: 2901737730
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: xóm 8, Xã Viên Thành, Huyện Yên Thành, Nghệ An

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG TÂY NGHỆ AN

Mã số thuế: 0100686174-865
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối Hòa Bắc, Thị trấn Hòa Bình, Huyện Tương Dương, Nghệ An

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN QUỲNH LƯU NGHỆ AN

Mã số thuế: 0100686174-838
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HUYỆN THANH CHƯƠNG NAM NGHỆ AN

Mã số thuế: 0100686174-868
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Thanh Chương, Huyện Thanh Chương, Nghệ An

1 2 3 7