Ngành: Hoạt động y tế khác

TRUNG TÂM DÂN SỐ KẾ HOACH HOÁ GIA ĐÌNH ĐÔ LƯƠNG

Mã số thuế: 2901264019
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Sông Lam I
Địa chỉ: Khối 7- Thị trấn Đô Lương, Thị trấn Đô Lương, Huyện Đô Lương, Nghệ An

TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900329055-017
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 02, đường Tân Hùng, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An