Ngành: In ấn và dịch vụ liên quan đến in

XƯỞNG IN QUÂN KHU IV

Mã số thuế: 2900586863
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 187 – đường Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Nghệ An

XƯỞNG IN SỞ Y TẾ

Mã số thuế: 2900329055-021
Chi cục thuế: Chi cục Thuế Thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 18, đường Trường Thi, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An

CÔNG TY CP IN THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2900803116
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 23, đường Thái Phiên, Phường Hồng Sơn, Thành phố Vinh, Nghệ An