Ngành: Khai khoáng khác

UBND XÃ NẬM GIẢI

Mã số thuế: 2900859630
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Phủ Quỳ I
Địa chỉ: Xã Nậm Giải, Xã Nậm Giải, Huyện Quế Phong, Nghệ An

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN OMYA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2900629595
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Cấm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An