Ngành: Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN NGHỆ AN II

Mã số thuế: 2900509509
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Khối 11, Thị trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN QUỲNH LƯU NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325607
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Lạch Quèn, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

TRUNG TÂM GIỐNG THUỶ SẢN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900539969
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Nghệ II
Địa chỉ: Xóm 16, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Nghệ An

PHÂN VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN BẮC TRUNG BỘ

Mã số thuế: 2900783727
Chi cục thuế: Chi cục Thuế khu vực Bắc Vinh
Địa chỉ: Khối Hiếu Hạp, Phường Nghi Thu, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2900325702
Chi cục thuế: Cục Thuế Tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 78, đường Cửa Hội, Phường Nghi Hải, Thị xã Cửa Lò, Nghệ An